Sidenavn

Gå til side
Alternate Text

HU news

Monday d. 1. January

Sommercamp 2022

Sommercamp 2022 Man kan stadig nå at tilmelde sig indtil...

Læs mere
Se alle

Bestyrelse og skolekreds

Bestyrelsen for Himmerlands Ungdomsskole vælges på skolens generalforsamling hvert år i april. Man bliver valgt for 2 år af gangen, og man er valgbar, hvis man er medlem af skolekredsen.

Bestyrelsen har det overordnede ansvar for Himmerlands Ungdomsskole. Det vil sige at bestyrelsen har en pligt til at føre økonomisk tilsyn, ligesom det er bestyrelsen der formelt ansætter og afskediger fastansatte. Bestyrelsen besidder ligeledes tegningsretten, dvs retten til bl.a. køb og salg af fast ejendom.

Skolekredsen er Himmerlands Ungdomsskoles “forening”. Er du medlem har du stemme- og møderet på generalforsamlingen, hvor man også indbydes til en status og et godt måltid. Skolekredsen modtager uden omkostninger skolens årsskrift. Man kan melde sig i skolekredsen her: Indmelding

Bestyrelsen er for nuværende konstitueret som følger:

Formand

Anders Hoffgaard

Næstformand

Jan Bruun

Medlemmer

Jens Møller

Nathalie Thuesen

Peter Hansen

Birgitte Olesen

Sanne Virenfeldt

Suppleanter

Jørn Knudsen

Følg med i vores hverdag