Bliv en del af fællesskabet

Sidenavn

Gå til side
Alternate Text

Kalender

Se alle

Bestyrelse og skolekreds

Anton - skolekreds for HU

Anton er Himmerlands Ungdomsskoles skolekreds og det demokratiske grundlag for skolen. Et medlemskab af Anton er relevant for alle, som følger tilknytning til HU, og som ønsker at følge med i skolens liv og udvikling. Typiske medlemmer af Anton er tidligere elever og forældre, tidligere ansatte, lokale i Haubro eller andre med tilknytning til HU. For at blive medlem skal man være mindst 18 år.

Som medlem af Anton får du hvert år tilsendt skolens årsskrift og diverse andre materialer, fx jubilæumsskrifter mm.

Du bliver inviteret til arrangementer på HU - gratis eller med reduceret pris. Det kan fx være foredrag, sangaftener, åbent hus mm. Der er desuden halv pris på deltagelse i camps for medlemmers børn i 6-8 klasse.

Derudover bliver du inviteret til den årlige generalforsamling med spisning. Skolens bestyrelse vælges her blandt medlemmer af Anton.

Det koster 100 kr pr år at være medlem af Anton, og indmeldelse sker via skolens hjemmeside.

 

Bestyrelse

Bestyrelsen for Himmerlands Ungdomsskole vælges på skolens generalforsamling hvert år i april. Man bliver valgt for 2 år af gangen, og man er valgbar, hvis man er medlem af skolekredsen.

Bestyrelsen har det overordnede ansvar for Himmerlands Ungdomsskole. Det vil sige at bestyrelsen har en pligt til at føre økonomisk tilsyn, ligesom det er bestyrelsen der formelt ansætter og afskediger fastansatte. Bestyrelsen besidder ligeledes tegningsretten, dvs. retten til bl.a. køb og salg af fast ejendom.

 

Bestyrelsen


Formand
Anders Hoffgaard

Medlemmer

Jørn Knudsen 

Nathalie Thuesen

Jens Møller

Peter Hansen

Birgitte Olesen

Sanne Virenfeldt

 

Tilmelding til skolekreds