Bliv en del af fællesskabet

Sidenavn

Gå til side
Alternate Text

Kalender

Se alle

Niveaudeling


Du har næsten helt sikkert ikke prøvet at gå på et niveaudelt hold før. På efterskolen niveaudeler vi i fagene dansk, engelsk og matematik, og ofte er man på forskellige niveauer i de tre fag. Vi har alle styrker og svagheder. Vores elever elsker det (det siger de selv), fordi det er noget andet end de tidligere har prøvet, og fordi det giver en ny oplevelse af hvad et klassefællesskab i et fag kan være.

Faktisk tror vi ikke det ville være en god idé at niveaudele 0.-8. klasse i en almindelig skole, men vi oplever, at det trygge og ærlige rum på en efterskole er et godt sted at stifte bekendtskab med det. Vi har så meget venskab og ærlighed på skolen, at niveaudelingen kommer til at fungere rigtig godt.

Vi oplever, at elever med nogenlunde samme faglige niveau, hvad enten det falder nemt eller svært, sættes fri, for de ting der måske har holdt dem lidt tilbage. Elever der er usikre i et fag oplever, at de trygt kan deltage i mundtlig undervisning, hvor man ikke behøver være "bange" for at række hånden op. Omvendt oplever vi også fagligt selvsikre elever virkeligt sætte turbo på den faglige udvikling, fordi de for alvor bliver spændt fagligt for og får modspil af de andre elever på holdet.

Men hvad så hvis man er stræberen i timerne og på bedste niveau i alle fag?

Hvad så hvis det boglige er svært og man på alle tre hold er på det svageste niveau?


Svaret er, at det er fuldstændig lige meget på en efterskole. Det betyder intet. På HU er det endda sådan at vi gør et nummer ud af, at vi møder mange forskellige elever i løbet af en skoledag, og vi møder hinanden om mange forskellige aktiviteter. Derfor kender vi hinanden for en hel masse andre ting end dansk, engelsk og matematik. Man lærer lynhurtigt, at fordi man er ivrig i et fag eller ikke får lavet tingene i et fag – så er det ikke afgørende for, hvem vi er som mennesker og hvilke kvaliteter vi indeholder.

Det er ikke ens hvert år, hvor mange niveauer vi har, men i noget tid har vi haft tre, som vi kalder niveau 1, 2 og 3. Ikke så opfindsomt, men det fungerer godt i hverdagen.

Hvordan finder man sit niveau?

Her er der ikke så meget at rafle om – vi finder den enkeltes niveau ved at gennemføre en række små prøver lige fra skolestart. Ofte er det muligt at kunne kommentere sit niveau, men for at vi kan komme hurtigt i gang er det altså ret meget lige på og hårdt.

Kan man skifte niveau?

Ja, det kan man faktisk godt, men vi oplever ikke at vores elever hele tiden beder om det. Vi kan derimod godt finde på at bestemme et skift, fordi vi som lærere vurderer det er nødvendigt. De fleste justeringer foregår inden jul, da man jo også skal kende det pensum man skal til prøve i.