Bliv en del af fællesskabet

Sidenavn

Gå til side
Alternate Text

Kalender

Se alle

Generelt inklusionstilbud


Niveaudeling


For os på HU er det vigtigt at året på efterskole ikke bliver præget af for mange situationer, hvor tiden bruges anderledes end de fleste andre efterskole-elevers. Det vil sige at der ikke oprettes specielle undervisningshold til elever – det synes vi faktisk ikke har noget med inklusion at gøre, tværtimod. I stedet har vi valgt at gøre brug af niveaudelingen, som vi i forvejen er glade for, som et værktøj til at beholde de faglige fællesskaber.

I den almindelige niveaudeling har vi tre niveauer. Vi arbejder altså med inklusionen på tre niveauer:

  1. Holdstørrelser. Niveau 1 kan være op til 29 elever, niveau 2 er typisk 24-26 elever, mens niveau 3 helst ikke skal komme over 20 elever i klassen.

  2. Bemanding. På alle niveau 3 hold er der påsat to lærere pr time.

  3. Individuelle aftaler. Når vi kan se et formål med at fokusere på bestemte ting for den enkelte elev, kan vi finde på at foreslå en nedskrivning af specifikke individuelle mål, og opfølgning på dem. Disse underskrives og benyttes til skolens revision som dokumentation for skolens inklusionsindsats, og dermed et tilskud til skolens drift.


Måske læser nogle af jer nu niveau 3, som om det er en specialklasse. Det vil være meget forkert. Hvert år til prøverne uddeles der 12-taller på niveau 3. Vi mener selv vi har skitseret den bedst mulige inklusionsmodel en efterskole kan lave. Ekstra støtte på et helt almindeligt normalt hold, på en helt almindelig efterskole.


Ordblindhed

HU er ikke en ordblinde-efterskole, men vi modtager ordblinde elever i både 9. og 10. klasse, og vi foretager også selv ordblindetest ved mistanke om ordblindhed. Skolen har to læsevejledere, som kan foretage testen.

På HU kan man bruge sin tildelte it-rygsæk med fx CD-Ord, men vi har også skoleabonnement på IntoWords, som er netbaseret og derfor understøtter de Google-produkter, vi ellers bruger i undervisningen.

Udover, at vi har to-lærerordning på niveau 3 til gavn for de ordblinde elever på disse hold, tilbyder vi i perioder af året et valgfag for 10. klasse en time om ugen 'Lektiehjælp og brug af it-hjælpemidler' med en læsevejleder som underviser. Faget er frivilligt, men vi anbefaler, at ordblinde elever følger det. For ordblinde elever i 9. klasse vil der løbende være et lignende tilbud om aftenen, da 9. klasses skema ikke efterlader plads til det om dagen.

Inden terminsprøve og skriftlig eksamen samler vi de ordblinde elever og informerer om særlige prøvevilkår – herunder hvordan man bedst udnytter sin ekstra tid til skriftlig eksamen.

Ved spørgsmål angående ordblindhed på Himmerlands Ungdomsskole, er man velkommen til at kontakte Måns Mårtensson på mm@h-u.dk eller Stinne Poulsen på sp@h-u.dk.