Bliv en del af fællesskabet

Sidenavn

Gå til side
Alternate Text

Kalender

Se alle

Vores værdier

Hvis du er som de fleste andre kommende efterskoleelever, så har du sikkert fundet Himmerlands Ungdomsskole, fordi du interesserer dig for vores faglige profil. Noget andet meget vigtigt gemmer sig dog bag alle de flotte billeder og de faglige løfter. Vores værdier. Hverdagen på en efterskole indeholder beslutninger på fællesskabets og individets vegne. Du vil være meget engageret i begge dele, for det er man på efterskole, og derfor er det sindssygt vigtigt, at du kigger på de værdier der udmøntes, på den efterskole du vælger. Det kan ikke understreges nok.

Himmerlands Ungdomsskole er en grundtvigsk efterskole fra 1920. Centralt er livsoplysning, åndsfrihed og mangfoldighed, demokratisk og personlig dannelse, dialog og forpligtende fællesskaber. Vores dannelsesideal inkluderer FNs verdensmål som udgangspunkt i så mange sammenhænge som muligt.

Himmerlands Ungdomsskole har i mere end 100 år dannet rammen om et hjemligt skolemiljø med udsyn til såvel lokale, som nationale og globale sammenhænge.

Alle efterskoler har et værdigrundlag. Du kan læse vores herunder. De er med os hele tiden.


Revideret november 2022.

Hu Vaerdier

Nysgerrighed

På HU er vi nysgerrige på vores omverden, på fællesskabet og os selv. Nysgerrig betyder at være åben over for de emner, vi møder i undervisning, og i alt det, vi møder i skolens liv, på rejser, og i hverdagen.

En afprøvende tilgang

En afprøvende tilgang betyder, at vi tør prøve nye sider af os selv og stille spørgsmål ved det etablerede på en konstruktiv og tillidsfuld måde. På HU ønsker vi at skabe tillid til, at vi kan have en afprøvende tilgang til verden.

Hu Vaerdier 2
Hu Vaerdier 4

Tillid

På HU møder vi hinanden med tillid. Tillid på HU er, at vi har tillid til os selv, til fællesskabet og til skolen. Tillid danner grobund for at turde udfordre sig selv i et forpligtende fællesskab og sikrer, at man tager ansvar for fællesskabet og tør vise tolerance over for det, man ikke kender.

Tolerance

Tolerance betyder, at vi accepterer andres tanker og meninger, også når vi er uenige. På HU indgår vi alle i et forpligtende fællesskab, også når det er svært. Tolerance er at vise åbenhed over for den mangfoldighed, vi udgør på HU. Tolerance er grundlaget for skolens fællesskab.

Hu Vaerdier 3
Hu Vaerdier 5

Fællesskab

Fællesskab er limen, der holder os sammen på HU. Fællesskabet er det, vi alle bidrager til i små og store sammenhænge på skolen. Fællesskabet er det, der gør, at vi tør være nysgerrige, afprøvende, tillidsfulde og tolerante over for hinanden på HU.