Bliv en del af fællesskabet!

Sidenavn

Gå til side
Alternate Text

HU news

Saturday d. 18. March

Jubilardag

Jubilardag😊 18. marts 2023 byder vi velkommen til følgen...

Læs mere
Monday d. 1. January

Sommercamp 2022

Sommercamp 2022 Man kan stadig nå at tilmelde sig indtil...

Læs mere
Se alle

HER FINDER DU EN OVERSIGT OVER SKOLEPENGE, MÅNEDSBETALINGER, STATSTØTTE OSV.

Skolepenge

Skolepengebetalingen for de 42 uger er for skoleåret 2020/2021 fastsat til 2.500 kr. pr. uge. For skoleåret 2021/2022 er ugeprisen 2.550 kr.

I skolepengene er alt inkluderet, på nær lommepenge: fx. rejserne, skolebillede af elevholdet, tøj til gymnastikopvisninger, HU-jakke/trøje til repræsentation af skolen, HU årgangstrøje og blå bog.

Eleverne får kostpenge på vores rejser. Dvs. ingen ekstraudgifter i den forbindelse, udover lommepenge.

Månedsbetaling

Egenbetaling (forældrebetaling) = skolepengene ÷ statsstøtte.

Egenbetalingen fordeles på 12 lige store rater, der skal betales månedsvis forud. 1. rate forfalder den 27. juni. Sidste rate forfalder den 27. maj.

Betalingsopgørelse vil blive fremsendt inden første opkrævning.

Statsstøtte

Skolen sørger for at indsende statsstøtteberegningerne til SU-Styrelsen, hvor den bliver beregnet. Kort inden ”Nye elevers aften” kan vi forhåbentlig oplyse statsstøttens størrelse og dermed egenbetalingen.

Supplerende støtte

Statsstøtten er beregnet ud fra forældrenes økonomiske forhold 2 år bagud. (Forældrenes bruttoindkomst ÷ arbejdsmarkedsbidrag).

For skoleåret 2020/21 drejer det sig derfor om årsopgørelsen for 2018 – og for skoleåret 2021/22 er det årsopgørelsen for 2019, der bliver taget udgangspunkt i.

Er der familier, som i mellemtiden er blevet ramt af langvarig arbejdsløshed, langvarig sygdom, konkurs eller overgang til pension eller efterløn, er der mulighed for at søge supplerende støtte. Skolen har en pulje, der kan tages fra i sådanne tilfælde.

Henvendelse om dette sker til skolens kontor. Se også ansøgningsskema under “skolemateriale” længere nede på siden.

Indmeldelsesgebyr

Indmeldelsesgebyret på 2.000 kr. er et engangsbeløb og betales ikke tilbage ved en evt. framelding.

Opskrivningsgebyr

Der opkræves et opskrivningsgebyr, når man melder sit barn ind.

Opskrivningsgebyret udgør 200 kr. og betales ikke tilbage ved evt. framelding.

Gebyret dækker administrationsomkostninger ved indmeldelse.

Skolemateriale

Almindelige undervisningsmaterialer er indregnet i skolepengene.

Klik hér for at beregne din pris

Klik her for at hente oversigt over betaling for skoleåret 2021/2022

Klik her for at hente skemaet “Individuel støtte” for skoleåret 2022/2023

Betalingsbetingelser

Når skolen har modtaget jeres ansøgning om optagelse, vil I i efteråret året før det påtænkte skoleår modtage mail med opkrævning af indmeldelsesgebyret. Beløbet refunderes ikke, og indmeldelsen er først endelig, når gebyret er betalt.

Hvis opholdet afbrydes i løbet af skoleåret, betales et gebyr på 2 ugers skolepenge – fra den dato, hvor opholdet måtte afbrydes (i skoleåret 2020/21 er det 2 x 2.500 kr.). 2 uger er den gennemsnitlige tid, der går, før vi har en ny elev på plads.

Meddelelse om afbrydelse af skoleopholdet skal ske skriftligt til skolen af hensyn til skolens revision. Opholdet afbrydes først, når skolen modtager udmeldelsen..

ANSØGNINGER TIL STIPENDIER TIL EFTERSKOLEOPHOLD

Læs mere her