fbpx
hu_symbol_grey

Inklusionstilbud

Himmerlands Ungdomsskole har et inklusionstilbud til elever, der har brug for lidt ekstra støtte til at følge med i timerne. I øjeblikket omfatter inklusionstilbuddet forløb i dansk, engelsk og matematik. Inklusionstilbuddet indgår i den normale undervisning, idet der er en ekstra lærer på i de pågældende fag. Tilbuddet indeholder fortrinsvis materiale, der kan varetages af eleven selv med begrænset hjælp fra læreren. 

 

Inklusionstilbuddet aftales til forældresamtalerne første gang i efteråret. Der evalueres mundtligt på forløbene ved de almindelige kalenderlagte forældresamtaler eller ved aftalernes udløb. For at få målrettede og konkrete forløb er den normale længde på et inklusionstilbud 10 uger, men der kan i særlige tilfælde aftales anden varighed.

 

 

Ordblinde på HU

HU er ikke en ordblindeefterskole, men vi modtager ordblinde elever i både 9. og 10. klasse, og vi foretager også selv ordblindetest ved mistanke om ordblindhed. Skolen har to læsevejledere, som kan foretage testen.

 

På HU kan man bruge sin tildelte it-rygsæk med fx CD-Ord, men vi har også skoleabonnement på IntoWords, som er netbaseret og derfor understøtter de Google-produkter, vi ellers bruger i undervisningen.

 

Udover, at vi har to-lærerordning på niveau 3 til gavn for de ordblinde elever på disse hold, tilbyder vi for 10. klasse et valgfag en time om ugen “Lektiehjælp og brug af it-hjælpemidler” med en læsevejleder som underviser. Faget er frivilligt, men vi anbefaler, at ordblinde elever følger det. For ordblinde elever i 9. klasse vil der løbende være et lignende tilbud om aftenen, da 9. klasses skema ikke efterlader plads til det om dagen.

 

Inden terminsprøve og skriftlig eksamen samler vi de ordblinde elever og informerer om særlige prøvevilkår, herunder hvordan man bedst udnytter sin ekstra tid til skriftlig eksamen.

 

Ved spørgsmål er man velkommen til at kontakte Måns mm@h-u.dk eller Stinne sp@h-u.dk