Så er det endnu en gang tid til generalforsamling på Himmerlands Ungdomsskole. Denne gang har vi især brug for nye kræfter, da Henning, Peter og Tina ikke genopstiller. Har du tid og lyst til at høre mere, er du derfor mere end velkommen.

Kære skolekredsmedlem
Du indbydes hermed til

 

Generalforsamling
i Himmerlands Ungdomsskoles Skolekreds
torsdag d. 19. april 2018 kl. 18.30

 

Vi mødes kl. 18.30 til tapas i skolens spisesal.
Generalforsamlingen foregår efter følgende dagsorden, umiddelbart efter
spisning:

1. Elever fortæller om turen til Atlanta, GA
2. Valg af dirigent
3. Bestyrelsens beretning
4. Forstanderens beretning
5. Fremlæggelse af den reviderede årsrapport
6. Fastsættelse af kontingent
7. Indkomne forslag
Eventuelle forslag skal ifølge vedtægter være skolen i hænde senest d. 1 april
2018
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

 

På valg er:
Henning Rasmussen (genopstiller ikke)
Peter Outzen (genopstiller ikke)
Tina Sommer Nielsen (genopstiller ikke)
Jan Bruun (genopstiller)
9. Evt.

 

På bestyrelsens vegne
Henning Rasmussen
Formand

 

N.B. Årsregnskab kan fås ved henvendelse til skolens kontor en uge inden generalforsamlingen.

Vedtægter findes på skolens hjemmeside.