Skolekredsen er den gruppe personer, hvorfra man kan blive opstillet eller stille op til HU’s bestyrelse. Her kan du læse om vores historie, og om hvordan du bliver medlem

Himmerlands Ungdomsskole startede sin virksomhed d. 3. november 1920. På holdet var der 7 piger og 23 drenge foruden en halv snes elever i friskolen. Janus Worm blev skolens første forstander, og han udgjorde sammen med sin hustru og to andre lærere skolens lærerstab. Grundlaget for skolen var et legat med navnet: ’Marie og Anton Sørensens legat’. Ægteparret Sørensen var hoveddrivkræfterne bag oprettelsen af skolen.

 

Legatet skulle ledes af en bestyrelse på fem mand, som skulle vælges blandt Haubro sogns selvstændigt boende mænd og kvinder, og den blev selvsupplerende.

 

Til formand valgtes Niels Nielsen, Jelstrup.

 

Med årene voksede HU til at blive en af de største efterskoler i Danmark. Både hvad elevtal, medarbejdere og bygningsmasse angår.

 

Himmerlands Ungdomsskoles Elevforening blev stiftet i 1924, denne blev nedlagt i 2010, men genetableret i 2013.

 

For en del år siden nedlagde man Repræsentantskabet og Legatbestyrelsen. Samtidig stiftedes ’Himmerlands Ungdomsskoles Skolekreds’ i 1997, der i dag udgør skolens bagland.

 

Skolens bestyrelse består af 7 personer:
Formand Jan Bruun
Heidi Birch
Birgitte Olesen
Sarah Ann Kristensen
Nicolai Jørgensen
Preben Krøldrup
Morten Nøhr

 

Skolekredsen afholder generalforsamling en gang om året, og det er her, at bestyrelsen, som er skolens øverste myndighed, bliver valgt. Har du lyst til at få indflydelse på efterskolen, så tag meget gerne fat i skolens forstander på telefon 98664060.

 

 

SÅDAN BLIVER DU MEDLEM AF SKOLEKREDSEN

Ønsker du at blive medlem af Himmerlands Ungdomsskoles skolekreds og dermed støtte din ”gamle” efterskole, kan indmeldelse ske ved at indbetale kr. 100,00 på konto: Reg. nr. 9174 Konto nr. 2860892386.

 

Husk at skrive navn, adresse og hvilken årgang, du er, på indbetalingen. Som medlem vil du hvert år få tilsendt skolens årsskrift samt modtage skolenyt ca. 4 gange om året. Vi håber, at du vil få glæde af medlemskabet.

 

Alle nye medlemmer skal godkendes af bestyrelsen. Den daglige drift forestås af skolens personale – ledet af forstanderen. Forstanderen ansættes af bestyrelsen. Bestyrelsen vælges af og blandt skolekredsens medlemmer på den årlige generalforsamling. Derfor er skolekredsen faktisk det vigtigste organ for skolen – og for ledelsen af skolen.

 

Det er også værd at være opmærksom på sammensætningen af skolekredsen. Det betyder, at man med “rettidig omhu” skal prøve at få skolekredsen til at indeholde mennesker, som henholdsvis har forstand på og indsigt i at drive en efterskole.

 

Derfor er orienteringen om og af skolekredsen også vigtig, ligesom det er vigtigt, at skolekredsen har mulighed for at deltage i arrangementer på skolen året igennem. Derved er der chancer for, at der i skolekredsen findes mennesker, som  ved, hvad der sker på skolen og ved egen tilstedeværelse “mærker” skolen – og derigennem har lyst til at yde en indsats for skolen.

 

 

DE SENESTE NYHEDER

I det seneste år 2017 har vi i bestyrelsen haft særlig fokus på at få fornyet, udbedret og investeret i skolens faciliteter. Der er investeret i at renovere klassefløjen, så den i dag fremstår flot og opdateret til 2018 niveau, også hvad angår undervisningsudstyr og møblering. Dette skulle gerne være medvirkende til, at fremtidens unge og deres forældre fortsat har lyst til at vælge HU til, som deres efterskole.

 

Indgangen til HU er blevet åbnet op, med nye bede og flotte beplantninger, så man mere naturligt kommer til skolens hovedindgang, når man ankommer til skolen. Yderligere er Annelise’s vandkunst blevet færdiggjort i det seneste år. Den står fint og risler ved indgangen til Stavn, på den nye terrasse der også er skudt frem over sommeren.

 

Sidst men ikke mindst har sidste års investering i at udskifte den gamle varmekilde med et nyt pillefyr, samt udskiftning af vinduer og døre, vist sig at være en fornuftig prioritering, da det er blevet væsentligt billigere at varme skolen op.

 

Dette er en del af den mere synlige udvikling, der fortsat er i gang på HU. Det man ikke ser ved første øjekast er, at vi igen i år har øget elevtallet en smule. I år begyndte der til skolestart 147 elever, dette elevtal er, hvad vi forventer at holde os på fremover. Med denne forøgelse, har vi valgt at ansætte en viceforstander, da der naturligvis bliver flere opgaver, når elevtallet stiger. Valget faldt på Stinne Krogh Poulsen, som kommer med en stærk profil, der bl.a. kan aflaste Jesper i hverdagen.

 

I den mere bløde afdeling er den gamle Mandagshøjskole genopstået med foredrag af forskellig karakter, så der bliver rig lejlighed til at kikke forbi skolen i det kommende år. Jakob Holdt lagde ud 30. November, til foråret kommer Thomas skov Gaardsvig og i efteråret byder HU Peter Olesen indenfor, men mere derom senere.

 

I bestyrelsen er vi så småt ved at se frem mod HU’s 100 års jubilæum i 2020. De første møder er afholdt og i kan godt glæde jer til en fornøjelig fejring af vores gamle skole.

 

Hermed ønsker vi alle en rigtig glædelig jul og et fantastisk nytår.

 

På bestyrelsens vegne

Anne Marie Hvilsom