SAMMEN STÅR VI STÆRKT

Vi er en blandet medarbejderflok både aldersmæssigt og interessemæssigt. Det passer godt til vores tanker om at favne alle i vores fællesskaber på efterskolen.

Jesper Laubjerg
Forstander

Stinne Poulsen
Viceforstander

Mark Vestergård
Lærer

Jette Nielsen
Lærer

Sebastian Alsing
Lærer

Anne-Laura Johansen
Lærer

Andreas Pedersen
Lærer

Randi Borum
Lærer

Jakob Græsborg
Lærer

Line Jacobsen
Lærer

Emil Brinch
Lærer

Sara Græsborg
Lærer

Kenneth Hald
Lærer

Celina Rolmar
Lærer

Måns Mårtensson
Lærer

Kathrine Brøndum
Lærer

Jørn Knudsen
Lærer

Trine Korneliussen
Lærer

Jens H. Noe
Lærer

Martin Gregersen
Lærer

Dorthe C. Bertelsen
Pædagog

Carsten Mortensen
Pedel

Henrik Hougaard-Madsen
Pedel

Jan Borg
Pedel

Anne Valsted
Bogholderi

Kathrine Smedegaard
Sekretær

Gitte Kjeldsen
Rengøring

Dennis Horn
Køkken

Henny Jensen
Køkken

Inge Stuhr
Køkken

Jette Nørgaard
Køkken