INKLUSIONSTILBUD

HU er ikke en ordblindeefterskole, men vi modtager ordblinde elever i både 9. og 10. klasse, og vi foretager også selv ordblindetest ved mistanke om ordblindhed. Skolen har to læsevejledere, som kan foretage testen.

På HU kan man bruge sin tildelte it-rygsæk med fx CD-Ord, men vi har også skoleabonnement på IntoWords, som er netbaseret og derfor understøtter de Google-produkter, vi ellers bruger i undervisningen.

Udover, at vi har to-lærerordning på niveau 3 til gavn for de ordblinde elever på disse hold, tilbyder vi i perioder af året et valgfag for 10. klasse en time om ugen “Lektiehjælp og brug af it-hjælpemidler” med en læsevejleder som underviser. Faget er frivilligt, men vi anbefaler, at ordblinde elever følger det. For ordblinde elever i 9. klasse vil der løbende være et lignende tilbud om aftenen, da 9. klasses skema ikke efterlader plads til det om dagen.

Inden terminsprøve og skriftlig eksamen samler vi de ordblinde elever og informerer om særlige prøvevilkår, herunder hvordan man bedst udnytter sin ekstra tid til skriftlig eksamen.

Ved spørgsmål er man velkommen til at kontakte Måns mm@h-u.dk eller Stinne sp@h-u.dk

NIVEAUDELING

Vi niveaudeler på tværs af klasserne i dansk, engelsk og matematik – vi inddeler i min. 3 niveauer og sikrer, at vores elever kan gå op til FS9 eller FS10 prøven ved skoleårets afslutning

I tysk er der 2 niveauer på de enkelte klassetrin

Dermed forsøger vi at tilgodese de forskellige faglige behov, eleverne kan have. Man kan være på forskellige niveauer i de forskellige fag – niveaudelingen finder sted de første par uger af skoleåret i tæt samarbejde mellem faglærerne og eleverne. På den måde har vi et tilbud, der er nemt at tilpasse præcist dit niveau.

Matematikvejledning på HU

HU har en uddannet matematikvejleder, Andreas, som i løbet af skoleåret laver faglige løft for elever i matematikvanskeligheder eller matematikangst.

Ved spørgsmål er man velkommen til at kontakte Andreas på ab@h-u.dk