GENERALFORSAMLING

i Himmerlands Ungdomsskoles Skolekreds

tirsdag d. 9. juni 2020 kl. 19.00

Generalforsamling foregår i år med tilmelding og afvikles uden spisning og med afstand mellem deltagere i spisesalen. Vi holder naturligvis løbende øje med udviklingen i genåbning i forhold til, om generalforsamling kan gennemføres planmæssigt. 

Tilmelding foregår pr mail til info@h-u.dk senest torsdag den 4. juni.

Generalforsamlingen foregår efter følgende dagsorden:

 • Valg af dirigent
 • Bestyrelsens beretning
 • Forstanderens beretning
 • Fremlæggelse af den reviderede årsrapport
 • Fastsættelse af kontingent
 • Indkomne forslag
  Eventuelle forslag skal ifølge vedtægter være skolen i hænde senest d. 2. juni 2020
 • Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
  På valg er:
  Heidi Birch (ønsker ikke genvalg)
  Louise Madsgaard (ønsker ikke genvalg)
  Preben Krøldrup (Villig til genvalg)
 • Evt.

På bestyrelsens vegne

Jan Bruun

Formand

N.B. Årsregnskab kan fås ved henvendelse til skolens kontor en uge inden generalforsamlingen.

Vedtægter findes på skolens hjemmeside.