GENERALFORSAMLING

SÅ ER DET ENDNU EN GANG TID TIL GENERALFORSAMLING PÅ HIMMERLANDS UNGDOMSSKOLE. HAR DU TID OG LYST TIL AT HØRE MERE, ER DU DERFOR MERE END VELKOMMEN.

KÆRE SKOLEKREDSMEDLEM

DU INDBYDES HERMED TIL

Generalforsamling i Himmerlands Ungdomsskoles Skolekreds tirsdag d. 14. maj 2019

  1. 18.30

Vi mødes kl. 18.30 til tapas i skolens spisesal.

Generalforsamlingen foregår efter følgende dagsorden umiddelbart efter spisning:

  1. Elever fortæller om turen til New York DC og Washington
  2. Valg af dirigent
  3. Bestyrelsens beretning
  4. Forstanderens beretning
  5. Fremlæggelse af den reviderede årsrapport
  6. Fastsættelse af kontingent
  7. Indkomne forslag

Eventuelle forslag skal ifølge vedtægter være skolen i hænde senest d. 7. maj 2019

  1. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

På valg er:

Morten Nøhr (genopstiller ikke)

Sarah Ann Kristensen

Nikolaj Jørgensen (genopstiller ikke)

  1. Eventuelt

På bestyrelsens vegne

Jan Bruun

Formand

N.B. Årsregnskab kan fås ved henvendelse til skolens kontor en uge inden generalforsamlingen.

Vedtægter findes på skolens hjemmeside.