Skolekreds enkeltmands medlemskab
Skolekreds familie/husstand medlemskab

BESTYRELSEN & SKOLEKREDS

SKOLEKREDSEN ER DEN GRUPPE PERSONER, HVORFRA MAN KAN BLIVE OPSTILLET ELLER STILLE OP TIL HU’S BESTYRELSE. HER KAN DU LÆSE OM VORES HISTORIE, OG OM HVORDAN DU BLIVER MEDLEM

Himmerlands Ungdomsskole startede sin virksomhed d. 3. november 1920. På holdet var der 7 piger og 23 drenge foruden en halv snes elever i friskolen. Janus Worm blev skolens første forstander, og han udgjorde sammen med sin hustru og to andre lærere skolens lærerstab. Grundlaget for skolen var et legat med navnet: ’Marie og Anton Sørensens legat’. Ægteparret Sørensen var hoveddrivkræfterne bag oprettelsen af skolen.

Legatet skulle ledes af en bestyrelse på fem mand, som skulle vælges blandt Haubro sogns selvstændigt boende mænd og kvinder, og den blev selvsupplerende.

Til formand valgtes Niels Nielsen, Jelstrup.

Med årene voksede HU til at blive en af de største efterskoler i Danmark. Både hvad elevtal, medarbejdere og bygningsmasse angår.

Himmerlands Ungdomsskoles Elevforening blev stiftet i 1924, denne blev nedlagt i 2010, men genetableret i 2013.

For en del år siden nedlagde man Repræsentantskabet og Legatbestyrelsen. Samtidig stiftedes ’Himmerlands Ungdomsskoles Skolekreds’ i 1997, der i dag udgør skolens bagland.

SKOLENS BESTYRELSE BESTÅR AF 7 PERSONER:

Formand Jan Bruun

Heidi Birch

Birgitte Olesen

Sarah Ann Kristensen

Nicolai Jørgensen

Preben Krøldrup

Morten Nøhr

Skolekredsen afholder generalforsamling en gang om året, og det er her, at bestyrelsen, som er skolens øverste myndighed, bliver valgt. Har du lyst til at få indflydelse på efterskolen, så tag meget gerne fat i skolens forstander på telefon 98664060.

SÅDAN BLIVER DU MEDLEM AF SKOLEKREDSEN

Ønsker du at blive medlem af Himmerlands Ungdomsskoles skolekreds, kan du melde dig ind på de to links herunder. Så snart man har betalt kontingentet, er man sådan set medlem, dog med det forbehold, at alle nye medlemmer ifølge skolens vedtægter skal godkendes af bestyrelsen. Dette er normalt blot en formalitet.

Enkeltmandsmedlemskab koster 100 kr./år

Husstandsmedlemskab koster 140 kr./år.

Den daglige drift forestås af skolens personale – ledet af forstanderen. Forstanderen ansættes af bestyrelsen. Bestyrelsen vælges af og blandt skolekredsens medlemmer på den årlige generalforsamling. Derfor er skolekredsen faktisk det vigtigste organ for skolen – og for ledelsen af skolen.  

Som medlem vil du hvert år få tilsendt skolens årsskrift samt modtage nyhedsbreve. Vi håber, at du vil få glæde af medlemskabet.

DE SENESTE NYHEDER

I de seneste par år har bestyrelsen haft særlig fokus på at få fornyet, udbedret og investeret i skolens faciliteter. Der er investeret i at renovere klassefløjen, så den i dag fremstår flot og opdateret til 2018 niveau, også hvad angår undervisningsudstyr og møblering. Dette skulle gerne være medvirkende til, at fremtidens unge og deres forældre fortsat har lyst til at vælge HU til, som deres efterskole.

Indgangen til HU er blevet åbnet op, med nye bede og flotte beplantninger, så man mere naturligt kommer til skolens hovedindgang, når man ankommer til skolen. Yderligere er Annelise’s vandkunst blevet færdiggjort. Den står fint og risler ved indgangen til Stavn, på den nye terrasse, der også er skudt frem.

Sidst men ikke mindst har investeringen i at udskifte den gamle varmekilde med et nyt pillefyr, samt udskiftning af vinduer og døre, vist sig at være en fornuftig prioritering, da det er blevet væsentligt billigere at varme skolen op.

Dette er en del af den mere synlige udvikling, der fortsat er i gang på HU. Det, man ikke ser ved første øjekast er, at vi igen i år har øget elevtallet en smule. I år begyndte der til skolestart 147 elever.

Med denne forøgelse, har vi valgt at ansætte en viceforstander, da der naturligvis bliver flere opgaver, når elevtallet stiger. Valget faldt på Stinne Krogh Poulsen, som kommer med en stærk profil, der bl.a. kan aflaste Jesper i hverdagen.

I bestyrelsen er man så småt ved at se frem mod HU’s 100 års jubilæum i 2020. De første møder er afholdt, og i kan godt glæde jer til en fornøjelig fejring af vores gamle skole.