Skolekreds enkeltmands medlemskab
Skolekreds familie/husstand medlemskab

BESTYRELSEN & SKOLEKREDS

SKOLEKREDSEN ER DEN GRUPPE PERSONER, HVORFRA MAN KAN BLIVE OPSTILLET ELLER STILLE OP TIL HU’S BESTYRELSE. HER KAN DU LÆSE OM VORES HISTORIE, OG OM HVORDAN DU BLIVER MEDLEM

Himmerlands Ungdomsskole startede sin virksomhed d. 3. november 1920. På holdet var der 7 piger og 23 drenge foruden en halv snes elever i friskolen. Janus Worm blev skolens første forstander, og han udgjorde sammen med sin hustru og to andre lærere skolens lærerstab. Grundlaget for skolen var et legat med navnet: ’Marie og Anton Sørensens legat’. Ægteparret Sørensen var hoveddrivkræfterne bag oprettelsen af skolen.

Legatet skulle ledes af en bestyrelse på fem mand, som skulle vælges blandt Haubro sogns selvstændigt boende mænd og kvinder, og den blev selvsupplerende.

Til formand valgtes Niels Nielsen, Jelstrup.

Med årene voksede HU til at blive en af de største efterskoler i Danmark. Både hvad elevtal, medarbejdere og bygningsmasse angår.

Himmerlands Ungdomsskoles Elevforening blev stiftet i 1924, denne blev nedlagt i 2010, men genetableret i 2013.

For en del år siden nedlagde man Repræsentantskabet og Legatbestyrelsen. Samtidig stiftedes ’Himmerlands Ungdomsskoles Skolekreds’ i 1997, der i dag udgør skolens bagland.

SKOLENS BESTYRELSE BESTÅR AF 7 PERSONER:

Formand Jan Bruun

Preben Krøldrup

Birgitte Olesen

Anders Hoffgaard

Mia Egekvist

Ole Nielsen

Sarah Ann Kristensen

Jens Møller (1. suppleant)

Skolekredsen afholder generalforsamling en gang om året, og det er her, at bestyrelsen, som er skolens øverste myndighed, bliver valgt. Har du lyst til at få indflydelse på efterskolen, så tag meget gerne fat i skolens forstander på telefon 98664060.

SÅDAN BLIVER DU MEDLEM AF SKOLEKREDSEN

Ønsker du at blive medlem af Himmerlands Ungdomsskoles skolekreds, kan du melde dig ind på de to links herunder. Så snart man har betalt kontingentet, er man sådan set medlem, dog med det forbehold, at alle nye medlemmer ifølge skolens vedtægter skal godkendes af bestyrelsen. Dette er normalt blot en formalitet.

Enkeltmandsmedlemskab koster 100 kr./år

Husstandsmedlemskab koster 140 kr./år.

Den daglige drift forestås af skolens personale – ledet af forstanderen. Forstanderen ansættes af bestyrelsen. Bestyrelsen vælges af og blandt skolekredsens medlemmer på den årlige generalforsamling. Derfor er skolekredsen faktisk det vigtigste organ for skolen – og for ledelsen af skolen.  

Som medlem vil du hvert år få tilsendt skolens årsskrift samt modtage nyhedsbreve. Vi håber, at du vil få glæde af medlemskabet.